Fugler i Lofoten: Artsoversikt
Det er ikke tillatt å bruke bildene til andre formål uten fotografenes tillatelse.

Har du bilder av noen av fuglene som vi mangler nedenfor, så send dem gjerne til oss på epost. NB: Disse sidene er laget på dugnad og vi kan derfor ikke betale for bilder.

Klikk her for en alfabetisk sjekkliste over fugler i Lofoten (PDF).

Denne siden sist oppdatert 10. juni 2016

 

Røst:
Totalt antall arter sett i kommunen: 296
 

ANDEFUGLER
Knoppsvane, Dvergsvane, Sangsvane, Sædgås, Kortnebbgås, Tundragås, Grågås, Kanadagås, Hvitkinngås, Ringgås, Rødhalsgås, Snøgås, Stripegås, Polargås, Rustand, Gravand, Mandarinand, Brunnakke, Amerikablesand, Snadderand, Krikkand, Stokkand, Stjertand, Knekkand, Skjeand, Taffeland, Ringand, Toppand, Bergand, Ærfugl, Praktærfugl, Stellerand, Havelle, Svartand, Sjøorre, Kvinand, Lappfiskand, Siland, Laksand, Stivhaleand

SKOGSHØNS/LOMMER/
DYKKERE/STORMFUGLER/
SULER/SKARVER/
STORKEFUGLER

Fjellrype, Smålom, Storlom, Islom, Gulnebblom, Dvergdykker, Gråstrupedykker, Horndykker, Svartbrynalbatross, Havhest, Gulnebblire, Grålire, Havlire, Havsvale, Stormsvale, Balearlire, Japanstormsvale, Havsule, Storskarv, Toppskarv, Natthegre, Silkehegre, Egretthegre, Gråhegre

ROVFUGLER
Vepsevåk, Svartglente, Havørn, Sivhauk, Myrhauk, Enghauk, Hønsehauk, Spurvehauk, Steppehauk , Musvåk, Fjellvåk, Prærievåk, Kongeørn, Fiskeørn, Tårnfalk, Dvergfalk,
Lerkefalk, Jaktfalk, Vandrefalk


 

RIKSER/VADERE
Vannrikse, Myrrikse, Åkerrikse, Sivhøne, Sothøne, Trane, Tjeld, Stylteløper, Triel, Sandlo, Boltit, Sibirlo, Kanadalo, Rødbrystlo, Heilo, Tundralo, Vipe, Polarsnipe, Sandløper, Dvergsnipe, Temmincksnipe, Gulbrystsnipe,Sandsnipe, Bonapartesnipe,  Rustsnipe, Alaskasnipe, Tundrasnipe, Fjæreplytt, Myrsnipe, Fjellmyrløper, Brushane, Kvartbekkasin, Enkeltbekkasin, Langnebbekkasinsnipe, Rugde, Svarthalespove, Svartvingespove,  Lappspove, Småspove, Storspove, Sotsnipe, Rødstilk, Damsnipe, Gluttsnipe, Skogsnipe, Grønnstilk, Tereksnipe, Strandsnipe, Steinvender, Svømmesnipe, Polarsvømmesnipe

JOER/MÅSER/TERNER/
ALKER
Polarjo, Tyvjo, Fjelljo, Storjo, Franklinmåse, Dvergmåse, Sabinemåse, Hettemåse, Fiskemåse, Sildemåse, Gråmåse, Grønlandsmåse, Polarmåse, Svartbak, Krykkje, Ismåse, Rosenmåke, Svartehavsmåke, Splitterne, Makrellterne, Rødnebbterne, Dvergterne, Rovterne, Svartterne, Hvitvingesvartterne, Lomvi, Polarlomvi, Alke, Teist, Alkekonge, Lunde

DUER/GJØKER/
UGLER/SEILERE/
RÅKEFUGLER/
SPETTER

 Bydue, Ringdue, Tyrkerdue, Turteldue, Gjøk, Snøugle, Haukugle, Hornugle, Jordugle, Spurveugle, Perleugle, Tårnseiler, Bieter, Blåråke, Hærfugl, Vendehals, Flaggspett, Dvergspett

 

SPURVEFUGLER
Dverglerke, Sanglerke, Fjellerke, Sandsvale, Låvesvale, Amursvale, Taksvale, Tartarpiplerke, Sibirpiplerke, Trepiplerke, Tundrapiplerke, Heipiplerke, Lappiplerke, Skjærpiplerke, Gulerle, Sitronerle, Vintererle, Linerle, Sidensvans, Gjerdesmett, Jernspurv, Rødstrupe, Nattergal, Sørnattergal, Blåstrupe, Blåstjert, Svartrødstjert, Rødstjert, Buskskvett, Svartstrupe, Steinskvett, Svartstrupesteinskvett, Ringtrost, Svarttrost, Gråtrost, Måltrost, Rødvingetrost, Duetrost, Sibirtrost, Starrsanger, Sivsanger, Rørsanger, Myrsanger, Busksanger, Tartarsanger, Gulsanger, Munk, Hagesanger, Hauksanger, Møller, Tornsanger, Lappsanger, Gulbrynsanger, Furusanger, Bøksanger, Gransanger, Løvsanger, Rødstrupesanger, Sumpsanger, Trostesanger, Ramasanger, Fuglekonge, Gråfluesnapper, Dvergfluesnapper, Svarthvit fluesnapper, Stjertmeis, Svartmeis, Blåmeis, Kjøttmeis, Trekryper, Pirol, Tornskate, Varsler, Rosenvarsler, Skjære, Nøttekråke, Kaie, Kornkråke, Kråke, Ravn, Stær, Rosenstær, Gråspurv, Pilfink, Bokfink, Stillits, Bjørkefink, Grønnfink, Grønnsisik, Bergirisk, Brunsisik, Gråsisik, Polarsisik, Tornirisk, Båndkorsnebb, Grankorsnebb, Furukorsnebb, Rosenfink, Konglebit, Dompap, Kjernebiter, Hvitstrupespurv, Lappspurv, Snøspurv, Gulspurv, Hortulan, Vierspurv, Dvergspurv, Sibirspurv, Sivspurv, Svarthodespurv, Kornspurv, Fossekall


Værøy:

Totalt antall arter sett i kommunen: 190
 
ANDEFUGLER
Sangsvane, Sædgås, Kortnebbgås, Grågås, Ringgås Hvitkinngås, Brunnakke, Gravand Snadderand, Krikkand, Stokkand, Knekkand, Mandarinand, Stjertand, Bergand, Ærfugl, Praktærfugl, Havelle, Svartand, Sjøorre, Laksand, Siland

SKOGSHØNS/LOMMER/
DYKKERE/STORMFUGLER/
SULER/
SKARVER/
STORKEFUGLER

Lirype, Smålom, Storlom, Islom Dvergdykker, Gråstrupedykker, Gulnebblom, Havhest, Grålire, Havlire,Havsvale, Stormsvale, Havsule, Storskarv, Toppskarv, Gråhegre, Skjestork

ROVFUGLER
Havørn, Hønsehauk, Kongeørn, Spurvehauk, Jaktfalk, Vandrefalk, Tårnfalk Dvergfalk, Fjellvåk, Fiskeørn
 

RIKSER/VADERE
Sivhøne, Sothøne, Tjeld, Sandlo, Heilo, TundraloEnkeltbekkasin, Rugde, Vipe, Fjæreplytt, Myrsnipe, Svarthalespove, Småspove, Storspove, Lappspove, Brushane, Rødstilk, Sotsnipe, Steinvender, Rustsnipe, Kvartbekkasin, Polarsnipe, Sandløper, Strandsnipe, Alaskasnipe Dvergsnipe, Tundrasnipe

JOER/MÅSER/TERNER/
ALKER

Polarjo, Tyvjo, Storjo, Fiskemåse, Gråmåse, Svartbak, Sildemåse, Grønlandsmåse, Hettemåse, Rødnebbterne, Makrellterne, Polarmåse, Krykkje, Lomvi, Teist, Polarlomvi, Alke, Alkekonge, Lunde

DUER/GJØKER/UGLER/
SPETTER
Ringdue, Turteldue, Gjøk, Bieter, Flaggspett, Perleugle, Snøugle, Hubro, Haukugle, Hornugle, Jordugle, Spurveugle, Tårnseiler
 

SPURVEFUGLER
Låvesvale, Sandsvale, Taksvale, Sanglerke, Heipiplerke, Trepiplerke, Tundrapiplerke, Tartarpiplerke, Bøksanger Tornsanger, Busksanger,  Skjærpiplerke, Sibirpiplerke, Gulerle, Sitronerle, Linerle, Vintererle, Sidensvans, Jernspurv, Gjerdesmett, Blåstrupe, Asiasvartstrupe, Steinskvett, Buskskvett, Blåstjert, Rødstjert, Rødstrupe, Måltrost, SvarttrostRingtrost, Gråtrost, Rødvingetrost, Sivsanger, Møller, Munk, Hagesanger, Hauksanger Gresshoppesanger, Gulbrynsanger, Løvsanger, Gransanger, Stripesanger, Lappsanger, Fuglekonge, Svarthvit fluesnapper, Dvergfluesnapper, Gråfluesnapper, Stjertmeis, Kjøttmeis, Blåmeis, Svartmeis, Trekryper, Tornskate, Varsler, Skjære, Nøtteskrike, Kråke, Kaie Kornkråke, Ravn, Stær, Bokfink, Bjørkefink, GrønnfinkGrønnsisik Dompap, Kjernebiter, Rosenfink, GråspurvPilfink, Snøspurv, Dvergspurv, Gråsisik, Polarsisik, Brunsisik, Bergirisk, Grankorsnebb, Båndkorsnebb, Furukorsnebb, Lappspurv Sivspurv, Lundtrupial


Moskenes:
Totalt antall arter sett i kommunen: 161
 

ANDEFUGLER
Sangsvane, Kortnebbgås, Grågås, Hvitkinngås, Mandarinand, Krikkand, Stokkand, Toppand, Kvinand Bergand, Ærfugl, Brunnakke Praktærfugl, Havelle, Svartand, Sjøorre, Siland, Laksand

SKOGSHØNS/LOMMER/
STORMFUGLER/SULER/
SKARVER/
STORKEFUGLER

Lirype, Fjellrype Orrfugl, Smålom, Storlom, Islom, Havhest, Stormsvale, Grålire, Havlire, Havsvale, Havsule, Storskarv, Toppskarv, Gråhegre

ROVFUGLER
Havørn, Hønsehauk, Spurvehauk, Fjellvåk, MusvåkKongeørn, Tårnfalk, Dvergfalk, Jaktfalk, Vandrefalk, Fiskeørn


RIKSER/VADERE
Tjeld, Boltit, Heilo, Enkeltbekkasin, Rugde, Kvartbekkasin, Småspove, Storspove, Lappspove, Sotsnipe, Rødstilk, Strandsnipe, Fjæreplytt, Vipe, Steinvender, Sandlo, Trane
 

JOER/MÅSER/TERNER/
ALKER

Tyvjo, Storjo, Fjelljo, Polarjo, Hettemåse, Fiskemåse, Sildemåse, Gråmåse, Svartbak, Grønlandsmåse, Polarmåse, Krykkje, Makrellterne, Rødnebbterne, Lomvi, Alke, Teist, Lunde, Alkekonge

DUER/GJØKER/UGLER/
SPETTER

Ringdue, Tyrkerdue, Turteldue, Bydue, Gjøk, Haukugle, Jordugle, Hornugle, Flaggspett, Gråspett, Hærfugl, Tårnseiler

SPURVEFUGLER
Låvesvale, Taksvale, Sandsvale, Heipiplerke, Sanglerke, Linerle, Sidensvans, Fossekall, Gjerdesmett, Jernspurv, Rødstrupe, Blåstrupe, Rødstjert, Steinskvett, Buskskvett, Ringtrost, Svarttrost, Gråtrost, Rødvingetrost, Måltrost, Munk, Hagesanger, Tornsanger, Sivsanger, Hauksanger, Myrsanger Gulbrynsanger, Gransanger, Løvsanger, Fuglekonge, Møller, Gråfluesnapper, Svarthvit fluesnapper,
 

Blåmeis, Kjøttmeis, Svartmeis Stjertmeis, GranmeisTrekryper, Skjære, Nøtteskrike, Kaie, Kornkråke, Kråke, Ravn, Stær, Rosenstær, Gråspurv, Pilfink, Bokfink, Bjørkefink, Grønnfink, Grønnsisik, Bergirisk, Gulirisk Gråsisik, Brunsisik, Polarsisik, Konglebit, GrankorsnebbBåndkorsnebb, Dompap, Snøspurv, Gulspurv, Sivspurv, Lappspurv, Kjernebiter, Tornirisk,


Flakstad:
Totalt antall arter sett i kommunen: 201
 

ANDEFUGLER
Sangsvane, Kortnebbgås, Grågås, StripegåsHvitkinngås, Ringgås, Kanadagås, Tundragås, Sædgås, Ærfugl, Praktærfugl, Gravand, Stokkand, StjertandKrikkand, Brunnakke, Havelle, Svartand, Kvinand, Sjøorre, Siland, Toppand, Bergand, Knekkand Mandarinand, Laksand, Snadderand

SKOGSHØNS/LOMMER/
STORMFUGLER/SULER/
SKARVER/
STORKEFUGLER

Lirype, Fjellrype, Smålom, Storlom, Islom, GulnebblomHavsule, Havsvale, Grålire, Havlire, Havhest, Storskarv, Toppskarv, Gråhegre, Gråstrupedykker, Horndykker

ROVFUGLER
Havørn, Hønsehauk, Spurvehauk, Kongeørn, Dvergfalk, Tårnfalk, Jaktfalk Vandrefalk, Fjellvåk, Lerkefalk
 
VADERE
Vannrikse, Trane, Boltit, Tjeld, Sandlo, Heilo, Lappspove, Dvergsnipe, Brushane, Tundrasnipe, Polarsnipe, Tundralo, VipeMyrsnipe, Sandløper, Steinvender, Strandsnipe, Fjæreplytt, Temmincksnipe, Småspove, Storspove, Svarthalespove, SotsnipeRødstilk, Gluttsnipe, Rugde, Enkeltbekkasin, Kvartbekkasin, Svømmesnipe,  Styltesnipe, Skogsnipe, Grønnstilk

JOER/MÅSER/TERNER/
ALKER

Tyvjo, Storjo, Polarjo, Fiskemåse, Sildemåse, Gråmåse, Svartbak, Hettemåse, Polarmåse, Grønlandsmåse, Ismåse, Krykkje, Makrellterne, RødnebbterneSplitterne, Alke, Teist, Alkekonge, Lunde, Lomvi, Fjelljo

DUER/GJØKER/
UGLER/SPETTER
Ringdue, Tyrkerdue, Turteldue, Mongolturteldue,Gjøk, Bieter, Hærfugl, Haukugle, Jordugle,HornugleHaukugle, Flaggspett, Grønnspett

 

SPURVEFUGLER
Sandsvale, Taksvale
Låvesvale, Sanglerke, Heipiplerke, Skjærpiplerke, Sibirpiplerke, Trepiplerke, Tundrapiplerke, Gulerle, Linerle, Svartryggerle, Sitronerle, Sidensvans, Fossekall, Jernspurv, Gjerdesmett, Gråtrost, Rødvingetrost, Måltrost, Duetrost, Blåstrupe, Steinskvett, Buskskvett, Svarttrost, Ringtrost, Rødstrupe, Rødstjert, Svartrødstjert, Munk, Hagesanger, LøvsangerMøller, Gransanger (+tristris), Eikesanger, Sivsanger, Busksanger Tornsanger, Myrsanger, Gulbrynsanger, Bøksanger, Blekbrynsanger, Hauksanger, Svarthvit fluesnapper
Dvergfluesnapper, Gråfluesnapper, Halsbåndfluesnapper,
Trekryper, Fuglekonge, Kjøttmeis, Blåmeis, Granmeis, StjertmeisSvartmeis, Pirol, Tornskate, Nøtteskrike, Skjære, Kråke, Ravn, Kaie, Stær, Rosenstær, Gråspurv, Lappspurv, Pilfink, Bokfink, Bjørkefink, Dompap, Grankorsnebb, Båndkorsnebb, Furukorsnebb, Grønnfink, Grønnsisik, Bergirisk, Gråsisik, PolarsisikSnøspurv, Kjernebiter, Konglebit, Gulspurv, Sivspurv, Dvergspurv, Varsler

Til toppen


Vestvågøy:
Totalt antall arter sett i kommunen: 234
 

ANDEFUGLER
Knoppsvane, Dvergsvane, Sangsvane, Sædgås, Kortnebbgås, Tundragås, Grågås, Kanadagås, Hvitkinngås, Ringgås, Stripegås, Dverggås, Rødhalsgås, Gravand, Mandarinand, Brunnakke, Snadderand, Krikkand, Stokkand, Stjertand, Knekkand, Skjeand, Taffeland, Toppand, Bergand, Ærfugl, Praktærfugl, Stellerand, Havelle, Svartand, Sjøorre, Kvinand, Lappfiskand, Siland, Laksand, Stivhaleand

SKOGSHØNS/LOMMER/
DYKKERE/STORMFUGLER/
SULER/SKARVER/
STORKEFUGLER

Lirype, Fjellrype, Orrfugl, Storfugl, Smålom, Storlom, Islom, Gulnebblom, Dvergdykker, Ringnebbdykker, Toppdykker, Gråstrupedykker, Horndykker, Havhest, Stormsvale, Grålire, Havlire, Havsvale, Havsule, Storskarv, Toppskarv, Silkehegre, Gråhegre, Stork

ROVFUGLER
ÅtselgribbHavørn, Sivhauk, Hønsehauk, Spurvehauk, Fjellvåk, Vepsevåk, Kongeørn, Fiskeørn, Tårnfalk, Dvergfalk, Lerkefalk, Jaktfalk, Vandrefalk, Steppehauk
 
RIKSER/VADERE
Vannrikse, Myrrikse, Sivhøne, Sothøne, Trane, Jomfrutrane, Tjeld, Sandlo, Boltit, Heilo, Tundralo, Vipe, Polarsnipe, Sandløper, Dvergsnipe, Temmincksnipe, Tundrasnipe, Fjæreplytt, Myrsnipe, Brushane, Kvartbekkasin, Enkeltbekkasin, Rugde, Svarthalespove, Lappspove, Småspove, Storspove, Sotsnipe, Rødstilk, Gluttsnipe, Skogsnipe, Grønnstilk, Strandsnipe, Steinvender, Svømmesnipe, Fjellmyrløper, Polarsvømme, Alaskasnipe

JOER/MÅSER/TERNER/
ALKER
Polarjo, Tyvjo, Fjelljo, Storjo, Hettemåse, Fiskemåse, Sildemåse, Gråmåse, Grønlandsmåse, Polarmåse, Svartbak, Krykkje, Makrellterne, Rødnebbterne, Lomvi, Alke, Teist, Alkekonge, Lunde

DUER/GJØKER/
UGLER/SEILERE/
RÅKEFUGLER/ SPETTER

Bydue, Skogdue, Ringdue, Tyrkerdue, Turteldue, Gjøk, Snøugle, Haukugle, Hornugle, Jordugle, Spurveugle, Perleugle, Tårnseiler, Bieter, Hærfugl, Vendehals, Flaggspett, Tretåspett, Gråspett, Dvergspett
 

SPURVEFUGLER
Sanglerke, Sandsvale, Låvesvale, Taksvale, Amursvale, Trepiplerke, Heipiplerke, Lappiplerke, Skjærpiplerke, Tartarpiplerk, Sitronerle, Gulerle, Linerle, Sidensvans, Fossekall, Gjerdesmett, Jernspurv, Rødstrupe, Svartstrupe,
Blåstrupe, Rødstjert, Svartrødstjert, Buskskvett, Steinskvett, Ringtrost, Svarttrost, Gråtrost, Måltrost, Rødvingetrost, Sivsanger, Munk, Hagesanger, Hauksanger, Tornsanger, Gulbrynsanger, Myrsanger, Bøksanger, Gransanger, LøvsangerMøller, Gulsanger, Fuglekonge, Gråfluesnapper, Svarthvit fluesnapper, Stjertmeis, Granmeis, Svartmeis, Blåmeis, Kjøttmeis, Trekryper, Tornskate, Varsler, Nøtteskrike, Skjære, Nøttekråke, Kaie, Kornkråke, Kråke, Ravn, Stær, Rosenstær, Gråspurv, Pilfink, Bokfink, Bjørkefink, Grønnfink, Stillits, Grønnsisik, Bergirisk, Tornirisk, Brunsisik, Gråsisik, Polarsisik, Båndkorsnebb, Grankorsnebb, Furukorsnebb, Rosenfink, Konglebit, Dompap, Kjernebiter, Lappspurv, Snøspurv, Gulspurv, Dvergspurv, Sivspurv
Til toppen


Vågan:
Totalt antall arter sett i kommunen: 247
 

ANDEFUGLER
Knoppsvane, Sangsvane, Sædgås, Kortnebbgås, Tundragås, Dverggås, Grågås, Kanadagås, Hvitkinngås, Ringgås, Snøgås, Stripegås, Gravand, Brunnakke, Snadderand, Krikkand, Stokkand, Stjertand, Knekkand, Skjeand, Taffeland, Toppand, Bergand, Ærfugl, Praktærfugl, Stellerand, Havelle, Svartand, Sjøorre, Kvinand, Lappfiskand, Siland, Laksand

SKOGSHØNS/LOMMER/
DYKKERE/STORMFUGLER/
SULER/SKARVER/
STORKEFUGLER

Lirype, Fjellrype, Orrfugl, Storfugl, Smålom, Storlom, Islom, Gulnebblom, Dvergdykker, Toppdykker, Gråstrupedykker, Horndykker, Havhest, Grålire, Havlire, Havsvale, Stormsvale, Havsule, Storskarv, Toppskarv, Gråhegre

ROVFUGLER
Glente, Havørn, Sivhauk, Myrhauk, Hønsehauk, Spurvehauk, Steppehauk, Musvåk, Fjellvåk, Kongeørn, Fiskeørn, Tårnfalk, Dvergfalk, Lerkefalk, Jaktfalk, VandrefalkTil toppen
RIKSER/ VADERE
Vannrikse, Myrrikse, Sivhøne, Sothøne, Trane, Tjeld, Sandlo, Boltit, Heilo, Tundralo, Vipe, Polarsnipe, Sandløper, Dvergsnipe, Temmincksnipe, Alaskasnipe, Tundrasnipe, Fjæreplytt, Myrsnipe, Fjellmyrløper, Brushane, Kvartbekkasin, Enkeltbekkasin, Rugde, Svarthalespove, Lappspove, Småspove, Storspove, Sotsnipe, Rødstilk, Gluttsnipe, Grønnstilk, Strandsnipe, Steinvender, Svømmesnipe, Polarsvømmesnipe

JOER/MÅSER/TERNER/
ALKER
Polarjo, Tyvjo, Fjelljo, Storjo, Dvergmåse, Hettemåse, Fiskemåse, Sildemåse, Gråmåse, Grønlandsmåse, Polarmåse, Svartbak, Rosenmåse, Krykkje, Splitterne, Makrellterne, Rødnebbterne, Hvitvingesvartterne, Lomvi, Polarlomvi, Alke, Teist, Alkekonge, Lunde

DUER/GJØKER/
UGLER/SEILERE/
RÅKEFUGLER/ SPETTER

Bydue, Skogdue, Ringdue, Tyrkerdue, Turteldue, Gjøk, Hubro, Snøugle, Haukugle, Spurveugle, Hornugle, Jordugle, Perleugle, Tårnseiler, Isfugl, Bieter, Hærfugl, Vendehals, Gråspett, Grønnspett, Svartspett, Flaggspett, Hvitryggspett, Dvergspett, Tretåspett

SPURVEFUGLER
Sanglerke, Sandsvale, Låvesvale, Taksvale, Tartarpiplerke, Trepiplerke, Tundrapiplerke, Heipiplerke, Lappiplerke, Skjærpiplerke, Trelerke, Fjellerke, Sibirpiplerke, Vintererle, Gulerle, Linerle, Sidensvans, Fossekall, Gjerdesmett, Jernspurv, Rødstrupe, Nattergal, Blåstrupe, Svartstrupe, Rødstjert, Buskskvett, Steinskvett, Ringtrost, Svarttrost, Bruntrost, Gråtrost, Måltrost, Rødvingetrost, Duetrost, Sivsanger, Myrsanger, Gulsanger, Munk, Hagesanger, Hauksanger, Møller, Tornsanger, Rørsanger, Gulbrynsanger, Bøksanger, Gransanger, Løvsanger, Fuglekonge, Gråfluesnapper, Dvergfluesnapper, Svarthvit fluesnapper, Stjertmeis, Granmeis, Svartmeis, Blåmeis, Kjøttmeis, Løvmeis, Tornskate, Varsler, Rosenvarsle, Pirol, Nøtteskrike, Skjære, Nøttekråke, Kaie, Kornkråke, Kråke, Ravn, Stær, Rosenstær, Pilfink, Gråspurv, Bokfink, Bjørkefink, Grønnfink, Grønnsisik, Bergirisk, Gråsisik, Polarsisik, Båndkorsnebb, Grankorsnebb, Furukorsnebb, Konglebit, Dompap, Kjernebiter, Lappspurv, Snøspurv, Gulspurv, Hortulan, Dvergspurv, Sivspurv, Stillits, Rosenfink