Velkommen til "Fugler i Lofoten"
- et nettsted med bilder og informasjon om fugler som kan ses i Lofoten.


NOF – Lofoten Lokallag

Lokalforeningen som ble stiftet 1982 har nå ca 50 medlemmer. Distriktet vårt er de store lofotøyene fra Moskenesøy til Austvågøy.
Aktiviteter: Våre fugleinteresserte medlemmer overvåker fuglelivet og rapporterer til styret. Hagefugltelling i vinter-sesongen, trekkfuglenes ankomst, organiserte turer (ca 10 pr år).
Andre registreringer: Sjøfugltelling på yttersida i februar, overvintrende sangsvaner i desember, hekkefugl-taksering i juni, spesielle arter (lom, horndykker, krykkje). Ringmerkingsgruppa merker hvert år et stort antall fugler.
 Klikk her for en alfabetisk sjekkliste over fugler i Lofoten (PDF).
 

Blåstrupe

Sidensvans

Rødstilk

Smålom

Dvergfalk