Observasjoner, 2008 - 2018


Styret i NOF Lofoten har besluttet å legge ned observasjonsfunksjonen på denne siden.
Observasjonene fra årene 2008-2017 vil fremdeles være tilgjengelig.

Vi anbefaler våre medlemmer å melde inn sine observasjoner på
 Artsobservasjoner.no


____________________________________________________________________________

Klikk her for en alfabetisk sjekkliste over fugler i Lofoten (PDF).

         

Art

Når

Hvor

Kommentarer

Hvem*

NB: Vennligst oppgi kommunenavn eller nærmeste tettsted under rubrikken "Hvor" dersom det kan være fare for at lokaliteten er ukjent for ikke-lokale.
 
Januar  2018
 
Vipe 31.jan Eggum 1 ind. Den har vært her noen dager. HVÅ, MAR
Grønlandsmåse 31.jan Sørvågen 1 ind, 3k. Fløy i østlig retning over Sørvågen. RWA
Enkeltbekkasin 30. jan Kabelvåg, Revskaret 1 individ fløy over gang- og sykkelsti ved E10 og satte seg i kanten av elva, for deretter å fortsette mot Ungdomsskolen OHE
Bjørkefink 30. jan Bortersia, Sørvågen Min. 20 ind i hagen. Har vært 2-15 ind hele året så langt. RWA
Bokfink 27.jan Bortersia, Sørvågen 5 hanner + 1 hunn RWA
Rugde 25. og 27. jan Glåpen, Sørvågen 1 ind. Også sett under en gran i en hage i nærheten av Glåpen. RWA
Polarmåse 15.jan Glåpen, Sørvågen 1 ind, 2k RWA
Krykkje 15.jan Glåpen, Sørvågen 280 ind trakk sør-vestover i sterk motvind i retning Værøy/Røst. Observasjonen gjort i løpet av ca 30 min.For det meste i flokker fra ca 3-30 ind RWA
Lunde 14.jan Glåpen, Sørvågen 57 ind (enkeltindivider og 8-9 flokker á 2-9 ind). Fløy sør-vestover mot Værøy og Røst. Pluss 27 ind den 15. jan. RWA
Enkeltbekkasin 8.jan Glåpen, Sørvågen 1 ind fløy over Glåpen i retning Sørvågen RWA
Spurvehauk 8.jan Bortersia, Sørvågen 1 hunn, årets første RWA
Gjerdesmett 8.jan Glåpen, Sørvågen 1 ind RWA
Munk 5.jan Ballstadøya 1 hunn PBE
Ringtrost 4.jan Glåpen, Sørvågen 1 ind. Også sett 6., 13. og 14. jan  
Hønsehauk 3-5. jan Glåpen, Sørvågen 1 ung hunn. Også sett 10. og 17. jan. RWA
Bjørkefink 1.-15. jan Bortersia, Sørvågen 3-12 ind RWA
Bokfink 1.-7. jan Bortersia, Sørvågen 3 hanner, 1 hunn RWA
Polarmåse 1.jan Glåpen, Sørvågen 1 ind, 2k?

RWA

 

 


*Observatører
 
ABE - Aksel Benjaminsen
ABS - Ann-Britt Pilegård-Simonsen
AEL - Arent Elvestrand
AHE - Adrian Kresten Henriksen
ALU - Are Lund-Hansen
ANA - Anniken Nylund Aasjord
ASI - Anders Braut Simonsen
ASO - Arnt Solheim
BAM - Boy-Asle Markussen
BBR - Bjørn Harald Brenna
BFO - Bettina Fokke
BGA - Britt Mari Gabrielsen
BKL - Børge Klevstad
BKN - Bård Knutsen
BLA - Berit Lamøy
BNI - Bård Nilsen
BWA -  Brith B Walker
CMI - Christian Mietzner
DBE - Dag Anton Andre Berg
DLI  - Daniel Lindberg
DNO - Dagfinn Nordstrand
DNY- Daniel Nygård
EBE - Espen Bergersen
EFO - Eric Fokke
ELA - Ederlina Langstrand
ERI - Endre Rist
FCH - Frank Christensen
FKR - Fred Einar Kristoffersen
FGJ - Frode Gjedrem
FHE - Frithjof Henriksen
FNY - Fridthjof Nygård
FOH - Finn Oluf Henriksen
FRA - Frank Andersen
FSO - Frantz Sortland
GAN - Gøril S. Angell
GEL - Ghita M. Elvestrand
HAI - Hugo A. Iversen
HAL - Herbjørn Alstad
HEG -  Håvard Eggen
HSA - Henrik Salomaa
HSI - Hanne Beate Simonsen
HVÅ- Harald Våge
IAR - Ingrid Arctander
IBE - Ingrid Berntsen
IHO - Ivar Holdal
IMA - Ingjerd Martinsen
JAM - Jørn Amundsen
JAS - Jan Roar Aspenes
JBE - Johannes A Berg
JGH - John Gunnar Halse
JGJ - John Gunnar Juliussen
JIB - Jon Inge Berg
JLA - Jorunn Tetlie Larsen
JOL - Jon Olav Larsen
JPE - Jørgen S. Pedersen
JPS - Jan Egil Pilegaard-Simonsen
JRA - Jan Erik Rasmussen
JRJ - John R. Johnsen
JSI - Johan Sirnes
JSO - Jørgen Solbakk
JST - John Stenersen
JAW - Jan Winther
JWI - Jim Wilson
KHA - Ketil L. Hansen
KIN - Kjell Inge Nilsen
KPE - Knut Pedersen
LDI - Lilian Dijkema
LEJ - Leon Johansson
LJO -Liv Ellen Johnsen
LKN - Laila Knutsen
LNS - Leif-Normann Solhaug
LPE - Leif Pedersen
LUP - Leif Uppheim
MAR - May Arild
MBE - Mette Berntsen
MEG - Martin Eggen
MGJ - Martine Horn Gjernes
MKE - Maria Krüger Enge
MLA - Mette Wright Larsen
MMM - Max M. Manus
MMY - Marie Myklebust
MNI - Marit Nilsen
MOL - Mildrid Olsen
NOF- NOF Lofoten lokallag
OGR - Oddvar Grønbech
ODH - Oddvar Heggøy
OHA - Ole Hammer
OHE - Ole Lykke Henriksen

OJO - Odd Johansen
OMA - Ole Magnus Hagen

ONI - Oddleif Nilsen
OSV - Oluf Svendsen
OTO - Oona Torgersen
PAF - Peter-Arne Fredriksen
PBE - Pål Berg
PBO - Piet Bouma
PEI -  Pål Eikås
PJE - P V Jensen
RDA - Reinert Dahlberg
REL - Randi M. Elvestrand
RIL - Rolf I. Larsen
RLA - Ruben Larsen
RSI - Reidun Sirnes
RWA - Robert Walker
SEV - Silje Alexandra Evjen
SLA - Sigbjørn Lauritzen
SNE - Steinar Nergård
SPE - Svenn Bjarne Pettersen
SSO - Sten A. Solhaug
STE - Stein Eriksen
SWB - Stig Werner Bolle
TBE - Trine Berntsen
TEN - Thomas Engberg
THE - Torben B Henriksen
TLA - Terje Laukkanen
TLJ - Tom Lyder Jensen
TMA - Tom Magnussen
TMY - Tor Myklebust
TED - Trine Edvardsen
TSC - Thomas Schjølberg
TSI - Trond J Simonsen
TAA - Tomas Aarvik
ULA - Unni Larsen
VMY - Veronica Myhre

 
Tilbake til sidetoppen